”Våra medlemmar är inte rädda för ny teknik”

Akademikerförbundet SSR i Kungsbacka svarar här på artiklar om införandet av artificiell intellligens i Kungsbacka kommuns sociala omhändertagande. Artiklarna var publicerade i Dagens samhälle den 8 mars, den 22 mars och den 12 april 2018.