Vården behöver mer kunskap om könsstympning

Både personal och patienter upplever att det finns komptensbrister och behov av ökad kunskap om könsstympning i hälso- och sjukvården. En ny rapport från Socialstyrelsen visar att det till exempel saknas kunskap om i vilka länder könsstympning förekommer samt kunskap som rör kliniskt arbete och bemötande.