Vården kräver tydliga prioriteringar och nya lösningar

Hur mycket sjukvård har vi råd med i framtiden och hur ska vi prioritera för att möta behoven och patienternas krav på kvalitet och tillgänglighet? I dag torsdag presenterar forskare och experter från SKL, Prioriteringscentrum och Svensk Försäkring en rapport som lägger grunden för en diskussion om välfärdsutmaningarna och hur de ska finansieras utifrån principerna om vård på lika villkor och efter behov.