Vårdens Berlinmur avskaffar inte köerna

Växande svenska vårdköer kan angripas på två sätt: antingen genom konstruktiva, effektiva åtgärder eller genom rökridåer och låtsasförbättringar. Lika sällsynta som de först nämnda insatserna är, lika vanliga är dessvärre de senare.