Vårdens personalkris kräver ett batteri av åtgärder

Vänsterpartiets budgetförslag i Stockholms läns landsting rymmer flera personalpolitiska åtgärder som är nödvändiga för att lösa den rådande personalkrisen.