Vårdpersonal riskerar dubbelbestraffning!

Vården är en kvinnodominerad bransch. 75 procent av dem som jobbar i sjukvården är kvinnor.