Vårdval gör det lättare att rekrytera läkare

Det är inte bara patienterna som efterfrågar valfrihet och mångfald – med fungerande vårdval blir det också lättare att rekrytera och behålla läkare inom den offentligfinansierade sjukvården, skriver fem företrädare för läkarkåren.