Världen behöver inte räddas

Debatten kring flygandet har rasat på sistone och påbuden om flygfria valkampanjer haglar. Men måhända blir det planterad skog som räddar oss – inte engagerade skribenter och opinionsbildare.