Världens bäst betalda bankchefer

Efter finanskrisen har bankernas balansräkningar setts över och stramats åt för att undvika oproportionerliga arvoden till företagsledningar. Men fortfarande tjänar flera bankchefer nästintill astronomiska summor. Business insider listar världens bäst betalda bank-vd:ar.