Varningsbilder på cigarettpaketen

Den 20 maj trädde anpassningen till EUs tobaksproduktdirektiv i kraft. Det innebär bland annat att cigarettpaketen kommer att täckas till 65 % av varningstexter och bilder i Sverige.