Västernorrlänningarnas livslängd ökar

Länge leve Västernorrland är mottot för länets satsning på folkhälsa. Hittills ser det lovande ut. Västernorrland lever lite längre. Medellivslängden ökar för både män och kvinnor.