Vd:n: ”Vi har tackat nej till order med öppna krediter”

Träföretaget Trätälja i Göteborg försäkrar delar av sina exportintäkter sedan något år. ”Landriskerna har ökat, men den största orsaken var att allt fler kunder ville ha direkta krediter”, säger vd:n Jesper Rudbäck.

Vd:n: ”Vi har tackat nej till order med öppna krediter”

Träföretaget Trätälja i Göteborg försäkrar delar av sina exportintäkter sedan något år. ”Landriskerna har ökat, men den största orsaken var att allt fler kunder ville ha direkta krediter”, säger vd:n Jesper Rudbäck.