3D-skrivare och produktion inom odontologin

Reviewartikel

I dag sker en snabb utveckling av digitala tekniker inom tandvården, och i synnerhet för avtryckstagning och 3D-printing. I en reviewartikel från NIOM beskrivs den senaste utvecklingen inom området, och metoder för framställning av konstruktioner additativt eller med frästeknik.

Dimitri Alkarra NIOM, Foto: Britt Krogsvold Andersen.

Artikeln fokuserar på dagens metoder för produktion av plastbaserade konstruktioner, men antyder även vad den framtida utvecklingen kan innebära.

Källa: NIOM

Taggar
Reviewartikel