Aerosoler i kliniken – möjliga smittorisker och hur kan de begränsas?

Arbetsmiljö

I samband med den pågående pandemin har riskerna för luftburen smitta diskuterats, samt i vilken grad apparatur använd vid patientbehandling kan innebära en risk för smittospridning.

I två utförliga artiklar i Den norske tannlegeforenings Tidende har forskare från universitetet i Tromsø och NIOM, Oslo, presenterat vetenskapssamhällets aktuella kunskaper inom detta område.

Källa: Den norske tannlegeforenings Tidende

Taggar
Arbetsmiljö