AI för att påvisa riskfaktorer vid behandling av periimplantit

FORSKNING

Ny forskning visar, att artificiell intelligens kan bidra till att förutse behandlingsresultatet vid periimplantit, men även påvisa möjliga riskfaktorer.

I artikeln värderas de resultat som författarna presenterar tillsammans med en redogörelse för metoden.

Källa: Tandlægebladet.dk

Taggar
FORSKNING