Aktuella kliniska riktlinjer för behandling av parodontit

Riktlinjer

Den vetenskapliga litteraturen inom parodontologi har granskats av en europeisk expertgrupp som nu besvarar frågor om behandling av parodontit.
En publicerad sammanfattande guide ger en god bild av de kliniska riktlinjer som rekommenderas, och många intressanta frågor besvaras:

Hur behandla furkationsinvolveringar? Vilken betydelse/effekt har instruktion i munhygien? Vilka behandlingar är inte att rekommendera? När bör kirurgisk intervention övervägas? Och mycket mer av intresse.

Källa: Tandlaegebladet.dk

Taggar
Riktlinjer