Reaktioner på dentala material från Biverkningsgruppen i Bergen

Rapport

Avvikande reaktioner på dentala material under 2017 och tidigare år redovisas i en rapport från Biverkningsgruppen i Bergen, Norge.
Tre materialgrupper svarade för lika stor andel av rapporterna; plastbaserade material, metaller/legeringar och, kanske något förvånande, amalgam.
Majoriteten av rapporterna gällde avvikande reaktioner hos kvinnor i åldersgruppen 50-69 år.

Källa: Den Norska Tannleegeföreningens Tiderne 2018; 128 NR 4

Taggar
Rapport