Akupunktur reducerar smärta efter rotbehandling vid symptomatisk apikal parodontit

STUDIE

Vid jämförelsen av två grupper, med perkussionsömhet och tandvärk, upplevde gruppen som inför rotbehandling fått akupunktur signifikant mindre postoperativ smärta jämfört med placebogruppen.

I en randomiserad prospektiv studie jämfördes smärtupplevelsen för två patientgrupper. Kravet för inkludering var en smärta/ömhet som på en VAS skala (100) uppgick till minst 60. Den ena gruppen erhöll akupunktur före rotbehandlingen och den andra gruppen motsvarande placebo.

Konklusionen är, att preoperativ akupunktur kan vara en fördel för att reducera postoperativ smärta vid apikal parodontit.

Källa: Publicerad i Quintessence International med abstract från PubMed

Taggar
STUDIE