Ålderism och orala implantat?

STUDIE

Hög ålder är ingen kontraindikation för orala implantat. Detta visar en nyligen publicerad retrospektiv kohortstudie.

Under åren 2006-2012 erhöll 74 patienter, äldre än 65 år, 218 orala implantat som följdes under minst fem år. En majoritet av patienterna hade vid studiens början parodontit (60%), och en mindre andel (24%) allmänsjukdomar.

Under observationstiden fem år förlorades 10 implantat och överlevnaden blev därmed 95%. Benförlusten var i genomsnitt 1,5 mm.

Fynden är i paritet med resultaten för en yngre population under 65 år.

Konklusionen blir, att i detta sammanhang finns det inte grund att anföra ålder som en negativ faktor inför behandling.

Källa: Tandlaegebladet.dk

Taggar
STUDIE