Amalgamfyllningar orsak till Alzheimer?

Klinisk krönika

I en krönika framförs teorin, att amalgamfyllningar kan vara en potentiell risk för Alzheimers sjukdom.

Ett stort antal kliniska studier har påvisat koncentrationer av kvicksilver i specifika centra i hjärnvävnad hos patienter med alzheimer. Halterna är signifikant högre än i de kontrollgrupper som aldrig haft amalgamfyllningar. Någon vetenskaplig evidens per i dag kan inte påvisa något klart kausalsamband med alzheimer och amalgam, men krönikören menar, att det föreligger en risk för detta.

Källa: Tiderna