Anslutningens placering vid CAM och hållfastheten av zirconiabroar

Laboratoriestudie

I en laboratoriestudie undersöker författarna effekten på hållfastheten sett till varierande placering av anslutningspunkten vid CAM-framställning av zirconiabroar.

Författarna konkluderar, att hållfastheten för CAD/CAM-producerade treledsbroar inte påverkas av anslutningens placering.

Källa/författare: Nada Heidari, Rasha Amawi, Przemek Seweryniak, Fahad Bakitian, Per Vult von Steyern