Antibiotikaresistens – lokalt och globalt, i dag och i morgon

Klinisk artikel

Antibiotikaresistens har blivit ett gissel och hot mot dagens patientsäkerhet, men kanske ett ännu större hot mot framtidens sjukvård.
Den bakomliggande mekanismen till denna utveckling är den omfattande förskrivningen och bruket av antibiotika i samverkan med ett antal andra bidragande faktorer såsom sjukvårdens infrastruktur och vårdhygien.
Tandvårdens förskrivning av antibiotika i Norden svarar för mellan 4,6 – 6% av totalförbrukningen i primärvården.

Sett i ett internationellt perspektiv är resistensutvecklingen i Norden gynnsam, men kan bli bättre.

Källa: Den Norske Tandlegeforeningens Tidende 2018; 128 nr 11