Approximal fyllning ökar kariesrisken för intakt granntand

Klinisk studie

I en tidigare rapport från NIOM News 10/15 har delar av denna studie rapporterats. Syftet med studien var att under en femårsperiod undersöka om klass II fyllningar ökar kariesrisken för en intakt granntand.

Studien omfattade tandpar av premolarer och molarer där patienten var sin egen kontroll. På den karierade sidan utfördes en approximal kompositfyllning Klass II i kontakt med den kariesfria granntanden. Tandparet på den kontralaterala sidan hade kariesfria approximalytor och fungerade som kontroll efter fem års observation.

Resultaten visade, att sannolikheten för restorativ behandling av den tidigare intakta granntanden, i kontakt med fyllningen, ökade fem gånger. Detta på grund av utvecklad karies.

Källa: NIOM/läs mer >>