Är ljuset från LED-lampor en hälsorisk?

Arbetsmiljö

En vetenskaplig expertgrupp vid Europeiska Kommissionen har publicerat ett uttalande om LED-lampor och dess tänkbara skadeverkningar.
De konkluderar, att det inte finns någon vetenskaplig evidens för att ljus från LED-lampor skulle medföra någon skadlig inverkan eller några men för den stora allmänheten.

Vad gäller LED-lampor som används vid ljushärdning inom tandvården, eller annan yrkesmässig användning, har inte Kommissionen uttalat sig på annat sätt än att de skyddsåtgärder som finns att tillgå fortsättningsvis skall användas. Detta för att undvika möjliga skadeverkningar.

Taggar
Arbetsmiljö