Är tandläkare skyddade mot demens?

På ålderns höst

I Norden lever många tandläkare, liksom populationen i övrigt, ytterligare 20-30 år efter avslutat yrkesaktivt liv. Något som innebär en ökad risk att insjukna i någon form av demenssjukdom.
Enligt en teori skulle tandläkares omfattande utbildning och utmaningar i yrkesrollen kunna fungera som en kognitiv reserv, i kombination med fysisk och mental fortsatt träning. Förhoppningsvis, och teoretiskt, kan detta sammantaget leda till ett senare insjuknande, eller att en demens helt uteblir.

Artikeln redovisar dagens kunskapsläge vad gäller Alzheimer och andra former av demens.

Av Nils Jacobsen

Läs hela artikeln på norska alt. engelska här >>

 

Källa: Nor Tannlegeforen Tid. 2018; 128: 514–9