Är Teflon i tandtråd en potentiell hälsorisk?

En del tillverkare saluför tandtråd som behandlats med PTFE (PolyTetraFluorEten = Teflon). Detta görs för att ge tråden bättre glid mellan tänderna. Kan användning av tandtråd ge upphov till oönskade biologiska effekter?

Danska Forbrugerrrådet testade 59 typer av tandtråd och 20 av dem innehöll Teflon. Enbart användningen av tandtråd förorsakar sannolikt inga skador, men den additativa belastningen av exponering från andra vanliga artiklar i miljön kan möjligen ge upphov till oönskade hälsoeffekter.

För säkerhets skull, läs innehållsförteckningen och använd tandtråd fri från Teflon för din egen och miljöns skull.

Källa: Forbrugerrådet Tænk