Att undvika och hantera komplikationer vid implantatkirurgi

Implantatkirurgi

Baserad på svenska och danska erfarenheter har Tandlægebladet publicerat en översikt över möjliga komplikationer vid implantatkirurgiska ingrepp.

För varierande komplikationer, som exempelvis blödning, svullnad, nervskada och felaktigt placerad fixtur, anges vad du kan göra för att undvika dessa och, när det skulle inträffa, hur du kan hantera situationen på bästa sätt.

Källa: Tandlaegebladet.dk