Avvikelser i sammansättning av metallkeramiska kronor

STUDIE

Forskare vid NIOM har analyserat avvikelser i sammansättningen av legeringar för metallkeramiska kronor framställda i Norge och vid utrikes laboratorier.

Fynden påvisar bland mycket annat otillåtna halter av bly och andra potentiellt skadliga element. I många fall noterades signifikanta skillnader mellan den sammansättning det tandtekniska laboratoriet uppgett, och den analyserade sammansättning. I ett fall angavs guld som legering men analysen visade Co-Cr.

Författarna visar att avvikelser i sammansättning förekommer, något som kan påverka patientsäkerheten. Studien påvisar också behovet av en ökad medvetenhet om problemet.

Källa: NIOM

Taggar
STUDIE