Bäst i test är 1 % Natriumhypoklorit

STUDIE

Vid endodontisk behandling, och rensning av rotkanalen, är NaOCL det mest använda medlet för eliminering av organiskt material. I en ny studie konkluderar forskarna, att en 1 % lösning är den kliniskt optimala koncentrationen utan att reducera dentinets tryckstyrka och med fortsatt baktericid effekt.

Lösningen användes vanligen i varierande koncentrationer från 0,5 till 6 %. Det råder dock oenighet om vilken koncentration som är den optimala för ändamålet. I en laboratoriestudie, utförd på extraherade tänder, jämfördes effekten av fem koncentrationer. Forskarna fann, att lösningen 1 % inte påverkade dentinets tryckstyrka men var fortfarande effektivt som sköljmedel.

Källa: Tandlaegebladet.dk

Taggar
STUDIE