Bästa sätt för effektiv behandling av tandfickor?

Guide

I dag finns det en uppsjö av metoder, utöver de traditionella, som säger sig vara effektiva för att ta bort subgingival plack och tandsten: olika sköljmedel, ultraljud, laser, m.m. Vissa metoder är likvärdiga, andra helt överflödiga. I guiden "Hvilken type tandrodsrensning skal du vælge?", publicerad i Tandlaegbladet på lättförståelig danska, får man en överblick på de olika metoderna.

Guiden bygger på ett svenskt faktablad och Socialstyrelsens nationella kliniska riktlinjer, medan bedömningarna kommer från den svenska nationella kliniska riktlinjen.

  1. Den klassiska
  2. Den snabba
  3. Den högteknologiska
  4. Den kemiska
  5. Den överflödiga
  6. Den smärtfria

 

Taggar
Guide