Behandling av vital pulpa vid djupa karieslesioner

karies

När så är möjligt bör vital pulpabehandling genomföras. Detta för att undvika en många gånger komplicerad rotbehandling och efterföljande rotfyllning. Stegvis exkavering är att rekommendera vid djupa kariesskador och därmed minska risken för pulpaexponering.

Författarna av denna informativa artikel tar upp relevanta kliniska frågeställningar vad gäller behandlingen av vital pulpa, och frågorna besvaras med aktuell evidensbaserad kunskap.

Källa: Tiderne

Taggar
karies