Betydelse av tandstatus vid jobbintervju

STUDIE

Stora avvikelser i tandstatus påverkar i hög grad hur personalansvariga bedömer en arbetssökande och dennes möjligheter till anställning. En person med missfärgade eller saknad incisiv bedömdes ha mycket små möjligheter att få anställning. Tandstatus relaterades omedvetet(?) till den arbetssökandes personlighet, egenskaper och kompetenser.

Studien genomfördes så att bilder av en kvinna och man med varierad tandstatus, från enstaka emaljspricka till saknad tand, visades för personer anställda vid flera företags HR-avdelningar. Dessa gjorde därefter en bedömning av den arbetssökandes utsikter till anställning i företaget.

Författarna konkluderar att större brister i tandstatus signifikant minskar en persons möjligheter att få fast anställning.

Källa: Tandlægebladet.dk

Taggar
STUDIE