Bra att veta om snarkning och sömnapné

Guide

Snarkning och sömnapné kan vara mycket störande för närstående, men också ett tillstånd som negativt kan påverka livskvalitet och ge upphov till följdsjukdomar som högt blodtryck och stroke/infarkt. Denna översiktliga guide beskriver tillståndets orsaker, förekomst och hur den kliniskt verksamme tandläkaren kan göra en korrekt bedömning av behovet och utföra behandling med snarkskena.

Snarkskenor kan utformas på olika sätt, men patientens tandstatus är avgörande för skenans design och om behandling är möjlig.

Vikten av uppföljning poängteras i guiden eftersom skenan kan medföra ortodontiska förflyttningar med ocklusionsförändringar som följd.

Källa: Tandlaegebladet.dk

 

Relaterade kurser:

Taggar
Guide