Bristande vetenskaplig evidens i Covid-19 artiklar

Coronavirus

Senaste tiden har många artiklar publicerats om Coronaviruset och dess konsekvenser. Tyvärr är det väldigt få som innehåller någon ny evidensbaserad information.

Forskare vid Stanford University har granskat 1551 studier som avhandlar Covid-19, publicerade till och med 19 maj 2020.

De konkluderar att flertalet av studierna, sannolikt, inte tillför någon vetenskaplig evidens. Detta vid en tidpunkt när snabb produktion av kunskap med hög kvalitet är kritisk.

Källa: Den norske tannlegeforenings Tidende

Taggar
Coronavirus