Burning mouth syndrome, diagnos och behandling

sammanställning

Burning mouth syndrome (BMS) är ett mycket smärtsamt tillstånd för den som drabbas, och många gånger svårt att diagnostisera.  Munslemhinnan har till synes normalt utseende varför diagnosen kan vara vansklig och kräver utredning.

I en mycket habil sammanfattning redovisar författarna tillståndets definition, symptom, möjliga etiologi, utredning och behandling.

Källa: Tandlaegebladet.dk