Den orala mikrofloran – en risk för antibiotikaresistens?

Klinisk studie

Användningen av antibiotika kan medverka till överföring av gener till resistenta bakterier, och är ett ökande hot globalt. I studier har man uppskattat, att 2007 var resistenta bakterier orsak till att 25 000 personer avled inom EU, Island och Norge.
Denna ökning av antibiotikaresistens kräver en medveten förskrivning av olika preparat. Användningen skall vara evidensbaserad och till nytta för den enskilde patienten.