Dental Advisor långtidsstudie: e.max Press ”Top Award Winner Long-Term Performer”

utmärkelse

Det välkända amerikanska dentala testinstitutet The Dental Advisor har utnämnt IPS e.max Press till "Top Award Winner Long-Term Performer". Utmärkelsen kommer efter en fem-årsstudie som har omfattat 381 restaurationer.

Resultat: 97 procent fick fem stjärnor eller betyget ”excellent”.

Under en tidsperiod på fem år har 671 IPS e.max Press restaurationer cementerats av tandläkare. 381 av dessa restaurationer utvärderades vid återbesök. Majoriteten av dessa restaurationer var anteriora och posteriora kronor samt inlays och onlays.

IPS e.max har imponerat på det USA-baserade dentala testinstitutet The Dental Advisor med en långtidsstudie.

Lovord från patienterna

Många patienter uttalade sig positivt om restaurationernas estetiska utseende. Endast sex procent av restaurationerna var något opaka och saknade tillräcklig translucens. Enligt The Dental Advisor, är det möjligt att detta kunde bero på felaktigt val av puck. Ivoclar Vivadent har därför utvecklat den nya specialappen IPS e.max Shade Navigation App (SNA) för att säkerställa och underlätta val av rätt puck.

Motståndskraftig mot fraktur och god retention

Mindre än två procent av restaurationerna, som utvärderades, uppvisade frakturer eller losslagna kanter. Denna frakturfrekvens är mindre än hälften av den genomsnittliga frakturfrekvensen för de keramer, som The Dental Advisor har dokumenterat under de senaste 27 åren. Det var endast fyra procent av restaurationerna som hade lossnat och behövde re-cementeras. Detta resultat är jämförbart med de resultat som finns för andra helkeramer som har bevakats av The Dental Advisor under 27 år och kan hänföras till preparationen och cementet, snarare är keramen.

Slutsats: hög estetik, styrka och hållbarhet

IPS e.max Press har bevisats vara ett högestetiskt material med hög styrka och utmärkt klinisk beständighet under de fem år som det har bevakats. Med detta överträffar IPS e.max Press de traditionella mk-restaurationerna samt hel-keramiska restaurationer.

Källa: Pressmeddelande Ivoclar Vivadent

Taggar
utmärkelse