Digitala och konventionella avtryck jämförs i ny studie

Digital protetik

Digital teknik gör avtryckstagning mer behaglig för patienterna och medför en tidsvinst för tandläkaren, jämfört med konventionella avtryck. Detta visar en studie från Folktandvården Skåne som nyligen publicerats i The Journal of Prosthodontics.

– Resultaten från studien visar att patienter upplever cirka 80 procent mindre obehag vid digitala avtryck, jämfört med konventionella avtryck. Tekniken verkar också vara mer tidseffektiv. Den kliniska utvärderingen visar att digitala avtryck kan vara att föredra när man utformar en tandersättning och eftersträvar optimal kontakt mellan över- och underkäkständer, berättar Björn Gjelvold, specialisttandläkare vid Oral Protetik i Malmö.

– Resultaten från studien visar att patienter upplever cirka 80 procent mindre obehag vid digitala avtryck, jämfört med konventionella avtryck. Tekniken verkar också vara mer tidseffektiv. Den kliniska utvärderingen visar att digitala avtryck kan vara att föredra när man utformar en tandersättning och eftersträvar optimal kontakt mellan över- och underkäkständer, berättar Björn Gjelvold, specialisttandläkare vid Oral Protetik i Malmö.

Björn Gjelvold

Digital avtryckstagning i Folktandvården Skåne

Digitala avtryck är en del i Folktandvården Skånes teknikutvecklingsplan som tittar på hur man bäst hanterar och strategiskt satsar på teknikutveckling i verksamheten. Ett förarbete och en analys av digital avryckstagning är gjord. Nu görs en omvärldsanalys för att identifiera bästa tekniken på marknaden, inför en kommande upphandling.

– Det ska bli väldigt spännande att införa den senaste avtryckstekniken i verksamheten. I Folktandvården Skåne strävar vi efter att vara i framkant när det gäller teknik och forskning, säger Björn Gjelvold, projektledare för Folktandvården Skånes införande av digital avtryckstagning.

Hela studien finns att läsa på pubmed >

Källa: Folktandvården Skåne