Effekten på plaque, blödning och biverkningar vid olika koncentrationer av klorhexidin

STUDIE

I en dubbelblind, randomiserad klinisk studie jämfördes effekten av olika koncentrationer av klorhexidin på gingival blödning, plaque och orala biverkningar.

Efter tre veckors munsköljning uppvisade koncentrationen 0,2% klorhexidin signifikant bättre plaquehämmande effekt jämfört med två lägre koncentrationer.

Inga skillnader kunde noteras vad gäller effekter på gingivit.

Lättare missfärgning av tänderna var en av få noterade biverkningar.

De koncentrationer och produkter som ingick i studien var 0,2% (Corsodyl®), 0,12% (FluxProKlorhexidin®) och 0,06% (Corsodaily®).

 

Författarna rekommenderar användning av 0,2% klorhexidinlösning vid munsköljning i samband med akut gingivit, efter parodontalkirurgi och andra tillständ som gör mekanisk rengöring smärtsam.

Källa: Den Norske Tannlegeforenings Tidende 2018; 128 NR 8

Taggar
STUDIE