Effekter av varierande semimonolitisk design på frakturstyrka hos translucenta zirkoniakronor

STUDIE

Syftet med studien var att beskriva varierande design på semimonolitiska kronor framställda av translucent och högtranslucent zirkonia, och värdera uppnådd effekt på frakturmotstånd och typ av fraktur.

Hundra kronor framställdes och delades in i fem grupper med olika design. Dessa grupper indelades vidare i vardera två undergrupper. Kronorna försågs med porslinsfasader, åldrades artificiellt, och belastades till fraktur.

Författarna konkluderar, att translucenta och högtranslucenta zirkoniakronor kan fungera kliniskt i kombination med ett 0,3 mm porslinslager med semimonolitisk design. Detta för att förbättra de estetiska egenskaperna utan att signifikant försämra frakturegenskaperna.
Om ett 0,5 mm porslinslager krävs av estetiska skäl kan våg- eller capdesign användas för att öka styrkan.
Denna laboratoriestudie visar, att oavsett porslinslagrets tjocklek uppnår kronorna tillräcklig styrka för att motsvara förväntade kliniska belastningar.

Källa:

Författare:

Przemek Seweryniak, Cosmodent, Malmö

Per Vult von Steyern, Department of Materials Science and Technology, Faculty of Odontology, Malmö University, Malmö

Christel Larsson, Department of Materials Science and Technology, Faculty of Odontology, Malmö University, Malmö

Evaggelia Papia, Department of Materials Science and Technology, Faculty of Odontology, Malmö University, Malmö

Fahad Bakitian,Department of Materials Science and Technology, Faculty of Odontology, Malmö University, Malmö and Department of Restorative Dentistry, Faculty of Dentistry, Umm Al-Qura University, Makkah, Saudi Arabia

Taggar
STUDIE