Emaljerosion av sursött smågodis och sportdryck

Tanderosion

Upplösning av emaljen, erosion, kan ske om pH-värde understiger 4,5. I en norsk studie analyserades 24 olika produkter med avseende på pH och buffringskapacitet. Arton av dessa produkter hade ett pH-värde under 4,5!

De produkter som undersöktes var sursött godis/tabletter, tuggummi och drycker. Många av produkterna hade en kombination av lågt pH och låga koncentrationer av erosionshämmande mineraler, något som teoretiskt leder till erosion av emaljen.

Koncentrationen av mineraler i de undersökta produkterna var sannolikt för låg för att kunna motverka erosion av emaljen.

Författare:

Ida S. R. Stenhagen, seniorforsker, DPhil. Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS, NIOM AS
Aman Singh, master odont. Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo
Egzon Vitija, master odont. Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo
Kjersti R. Stenhagen*, førsteamanuensis, ph.d., cand.odont. Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo*
Ellen Bruzell, seniorforsker, dr. scient. Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS, NIOM AS
Aida Mulic, seniorforsker, ph.d., master odont. Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS, NIOM AS

Artikeln är baserad på en masteravhandling av Aman Singh og Egzon Vitija, utförd 2016–2018 vid Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

 

Källa: Norska Tidende

 

Relaterat:

Taggar
Tanderosion