En ny djurmodell för studier av dental erosion

STUDIE

En ny djurmodell gör det möjligt att studera dental erosion under förhållanden som efterliknar humanstudier, vilka av etiska skäl inte är möjliga att utföra.

Erosionens svårighetsgrad varierar beroende av ålder och population, och med denna musmodell är det möjligt att med god precision efterlikna varierande orala förhållanden. Olika orala miljöer kan simuleras och ge information om hur salivens egenskaper har inverkan på erosion, men också vilken potentiell erosiv effekt olika födoämnen/drycker kan ha.

Forskarteam vid NIOM och Oslo universitet har genomfört studien.

Taggar
STUDIE