Ersätta molarer med fast eller avtagbar protetik?

PROTETIK

I en prospektiv klinisk studie har tyska forskare undersökt funktion och upplevd livskvalitet för patientgrupper som behandlats med avtagbar protes eller fast brokonstruktion. Efter 15 år kunde inte någon signifikant skillnad i livskvalitet noteras sett till behandlingsalternativen.

Patienterna uppgav förbättrad livskvalitet direkt efter behandlingen. En effekt som kvarstod under hela observationsperioden. Några svagheter med studien är ett stort bortfall av patienter, och att de avtagbara proteserna hade attachmentförankring till sista stödtand som var kronförsedd.

 

 

Källa: Tandlaegebladet.dk

Taggar
PROTETIK