Estetik med zirconia- och titandistanser

STUDIE

Distanser i zirconia uppvisade bättre estetiskt resultat efter fem år jämfört med motsvarande i titan.

Bakgrunden till studien var de olika uppfattningar som finns om mjukvävnadens kliniska anpassning över tid till keramiska och metalliska distanser.

Efter fem år var det estetiska resultatet bättre vid zirconiadistanser jämfört med distanser i titan.  Resultaten var däremot likvärdiga vad gäller mekaniska eller andra kliniska komplikationer. Författarna menar, att i estetiskt krävande fall är zirconiadistanser det bästa alternativet.

Källa: Journal of Clinical Periodontology

Taggar
STUDIE