Evidensbaserad kunskap om klinisk effekt av interdental rengöring

Rapport

I en omfattande Cochranerapport har tilläggseffekten av olika former av interdental rengöring utvärderats. Översikten omfattade 35 kliniska randomiserade vetenskapliga studier, med totalt 3929 vuxna patienter. Studierna bedömde effekten av tandtråd, mellanrumsborstar, tandstickor (trä och plast) och irrigator (vattenstråle under tryck) efter genomförd tandborstning. Resultaten av de olika metoderna registrerades med Plack-och/eller Gingivalindex.

Foto: TePe

Rapporten konkluderar att både tandtråd och mellanrumsborstar, i kombination med tandborstning, reducerar förekomsten av plack och gingivit. Resultaten för övriga utvärderade hjälpmedel är mer osäkra.

Källa: Tandlægebladet.dk

Taggar
Rapport