Extraktion och implantat eller regenerativ kirurgi vid hopplösa tänder?

STUDIE

En randomiserad klinisk studie (RCT) har visat, att parodontalt skadade tänder med destruktion till apex, med regenerativ kirurgi och membran kan fungera lika bra som en ersättning med oralt implantat, eller en brokonstruktion, efter extraktion av den skadade tanden.

Totalt 50 patienter med fästeförlust till apex indelades i två grupper där den ena behandlades med regenerativ kirurgi och membran (A), och den andra med extraktion och singelimplantat (B). Efter tio år var överlevnaden 100% i grupp B och 88% i grupp A. Skillnaden var inte signifikant.

Båda behandlingsstrategierna var framgångsrika men författarna påpekar, att den regenerativa behandlingen är mer komplex och krävande för patienten. Den totala kostnaden för behandling med implantat var dubbelt så stor jämfört med regenerativ kirurgisk behandling.

Källa: Tandlaegebladet.dk

Taggar
STUDIE