Fake news inom forskning eller vad?

Vetenskapliga tidskrifter

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, beskriver i en artikel problematiken kring den mängd av oseriösa vetenskapliga tidskrifter som i dag finns tillgängliga på marknaden.
En allt viktigare del av forskarens vardag är att redovisa och publicera erhållna resultat. Tyvärr kan vi i dag se en mycket varierande kvalitet på många vetenskapliga tidskrifter, och den fakta- och expertgranskning som skall göras före publicering är ofta bristfällig.

På senare år har även tillkommit en stor mängd tidskrifter med enda publicering på nätet, och där forskaren betalar för snabb publicering. En del tidskrifter har också getts namn med avsikt att, möjligen, förväxlas med befintliga välkända vetenskapliga tidskrifter. Vid en beräkning 2015 uppskattades antalet misstänkt oseriösa vetenskapliga nättidskrifter till 8 000.

I artikeln beskriver SBU problematiken kring detta och ger läsaren avslutningsvis en del tips för att korrekt kunna värdera den information som presenteras i vetenskapliga artiklar.