Färre orala restaureringar försvårar post mortem identifiering

Identifiering

Dagens orala hälsa i Norden har medfört att antalet oralprotetiska ersättningar som fyllningar, kronor och broar, har minskat signifikant under senare år. Detta gör att rättsodontologer kan ha svårigheter att identifiera brottsoffer, eller andra avlidna, där oralt status kan vara en viktig och avgörande pusselbit.

Andra markörer för post mortem identifiering har utvecklats de senaste åren, och även status per i dag för dessa tekniker belyses i ett nyhetsbrev från NIOM.

Källa: NIOM

Taggar
Identifiering