Fiberförstärkta kompositer – utveckling och aktuellt status

Klinisk artikel

I en översiktsartikel från Åbo Biomaterialcentrum redovisas aktuella dentala användningsområden och status för fiberförstärkta kompositmaterial.

Glas- och kolfiber har använts i årtionden inom många dentala/medicinska och tekniska områden för att förstärka plastbaserade material. Tekniken har varit framgångsrik, delvis som en följd av det fiberförstärkta materialets stora fördelar när det gäller framställningsmetoder och styrka.

Författaren redogör i artikeln för hur, och i vilka sammanhang, de glasfiberbaserade materialen kan användas för dentala applikationer, och vilka fördelar det kan medföra. Översikten beskriver också materialets begränsningar och vilka kliniska förutsättningar som krävs för ett lyckat resultat.

Källa/Författare: Pekka K. Vallittu, Acta Biomaterialia Odontologica Scandinavica