Finns det risker med odontologisk turism?

Tandvård utomlands

Att genomföra mer omfattande/kostsamma tandläkarbehandlingar i lågprisländer har blivit allt vanligare. För nordiska medborgare är det främst Ungern och därefter Polen som är mest aktuella länder. Omfattande behandling med kronor/broar/implantat är vanligast förekommande.

Patienter som söker vård utomlands bör vara medvetna om de risker som finns och de problem som kan uppstå vid komplikationer efter behandling och bristande uppföljning. Vid direkt felbehandling, eller andra patientskador, kan det bli problematiskt att får vård i Sverige, och patienten kan tvingas uppsöka den klinik som utfört behandlingen.

Vidare anses det finnas en ökad risk att drabbas av antibiotikaresistenta infektioner i samband med operativa ingrepp i dessa länder.

Författare:
Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi. Det helsevitenskapelige fakultet, Norges arktiske universitet – UiT, Tromsø og seniorkonsulent ved Forsvarets sanitet, Oslo
Bodil Kristina Lund, professor i oral kirurgi og oral medisin, overtannlege. Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssjukehus, Bergen og Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, Stockholm

 

Källa: Den norske Tannlegeforeningen Tidende